Tot el que deus saber de la ITV!

Tot el que deus saber de la ITV!

Cada quant he de passar la ITV?

Hi ha tres factors del vehicle que influeixen en la periodicitat amb la qual passar la inspecció:

Edat del vehicle
Tipus de vehicle
Característiques del vehicle

En el cas dels cotxes o turismes, aquests estan exempts de passar-la fins als 4 anys del cotxe, a partir dels 4 anys, s’ha de passar cada 2 anys, i quan el vehicle té més de 10, ha de fer-se una inspecció cada any.

En el cas de les motocicletes, també estan exemptes de passar la ITV fins als 4 anys, i a partir dels 4 anys, s’ha de passar de forma biennal.

La resta de vehicles tenen una periodicitat estipulada i que pots consultar Real Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, per el que es regula la inspecció técnica de vehicles

Quines conseqüències no tindre passada la Inspecció Tècnica?

En el cas que fora detingut per les autoritats mentre condueix el vehicle, s’exposaria a una sanció econòmica i la retirada del permís de circulació del vehicle, podent-ho usar tan sol per a dirigir-se a una estació d’ITV i passar la revisió.

A més els usuaris han de tenir en compte que en els últims mesos el govern ha desenvolupat un nou sistema de control, es tracta de la modificació dels radars de velocitat per a detectar si el vehicle compta amb la inspecció en regla o no. Aquesta mesura introduïda des de començaments de 2014 fa que no solament les autoritats físiques com la policia o la guàrdia civil puguen multar si no també aquests radars.

ITV com passar-la

Tots els vehicles han de passar la ITV per a assegurar que estan en bones condicions, tant des del punt de vista ambiental, com per a la seguretat vial. Preparar un cotxe per a passar la ITV és important per a obtenir un resultat favorable i evitar costos extres de reparació. Una vegada que el vehicle ha completat la prova, rebrà un informe d’ITV amb els resultats.

Si el seu vehicle aconsegueix passar la ITV sense defectes, l’informe d’inspecció reflectirà aquest resultat. Aquest és el resultat d’ITV més desitjat, ja que el propietari del vehicle, no ha de preocupar-se per res més i podrà circular fins que torne a caducar la inspecció.

Si el seu informe d’ITV declara que el seu vehicle té defectes lleus, se li permetrà corregir els problemes sense la necessitat de tornar a passar la ITV novament. Igual que en el resultat de la ITV favorable sense defectes, el vehicle podrà circular fins que la inspecció torne a caducar.

El resultat és anotat en la targeta ITV, indicant la data d’inspecció i la vigència de la mateixa. Així mateix se’ls proporciona un distintiu que deu col·locar-se en un lloc visible en el vehicle.

Si el seu informe d’ITV indica que el seu vehicle té defectes greus, necessitarà reparar el vehicle. En aquest cas s’haurà de passar la ITV novament en un termini de màxim de 2 mesos. No hauria d’utilitzar el vehicle fins que els problemes hagen sigut abordats. Si el vehicle no se sotmet a la nova ITV, s’emetrà una prohibició de conducció per part de la Prefectura de Tràfic proposant la baixa del vehicle.

La situació més greu és quan l’informe de la ITV declara la prohibició de conduir. Açò significa que el seu vehicle haurà de ser transportat directament a un taller per a la seua reparació a través d’una grua. Una vegada que el vehicle haja sigut reparat, se li permetrà conduir a través de la ruta més curta fins a l’estació d’inspecció.

Si vostè desitja comprovar si un vehicle en particular ha passat la ITV i els seus corresponents resultats, ja siga favorable, desfavorable o negatiu, pot consultar aquesta informació sol·licitant un informe a la Prefectura Provincial de Tràfic. L’informe li detallarà l’historial d’inspeccions tècniques d’un vehicle. Aquestes dades li donaran un idea sobre l’estat d’un vehicle sobretot si vostè esta a punt de comprar un cotxe de segona mà. Comprovar el vehicle del seu interès i conèixer el seu historial d’inspeccions tècniques és una mesura molt interessant a l’hora d’adquirir un vehicle de segona ma.

Auvi, Stat. Coop. V.