Manteniment bàsic del cotxe: com i quan fer-ho

Manteniment bàsic del cotxe: com i quan fer-ho

El manteniment del cotxe té molt a veure amb la Seguretat!!!
Portar el cotxe en bon estat prevé averies i fa que tant conductor com a ocupants viatgen més segurs.

Les revisions i el manteniment del cotxe no solament cal fer-los quan indique el fabricant del teu cotxe o quan vages a fer un viatge més llarg del normal. Una bona pràctica és fer un correcte manteniment del cotxe, almenys, en cada canvi d’estació, ja que hi ha elements bàsics del vehicle que poden veure’s afectats per les variacions de temperatura al llarg de l’any i poden comprometre la teua seguretat i la dels altres usuaris de les vies.

Per a tenir el cotxe sempre a punt no fa mancada ser un expert mecànic, tu mateix pots verificar certs elements fonamentals per a fer un correcte manteniment preventiu: els pneumàtics, els líquids i les llums.

Quant als pneumàtics, tingues en compte que són l’única part del cotxe que està en contacte amb la carretera, per la qual cosa el seu bon estat és fonamental per a la seguretat de conductor i ocupants. Sempre han de portar la pressió indicada pel fabricant i tenir el dibuix en perfectes condicions, si la profunditat del mateix és inferior a 1,6 mm és el moment de canviar-los. A més, no han de presentar talls, esquerdes o deformacions.

Respecte als líquids principals del motor (oli i refrigerant), el fonamental és revisar els nivells.  L’ideal és que el nivell de l’oli es revise cada 2.000 o 3.000 quilòmetres, i que cada vegada que ho faces, aprofites per a revisar el nivell del refrigerant. Tots dos són fonamentals per al bon funcionament del motor i, per tant, del cotxe. Has de mirar que el nivell es mantinga entre les línies del mínim i del màxim (mai sobrepasses el màxim si has d’emplenar). I molt important, la revisió de nivells ha de fer-se amb el motor fred i en una superfície el més plana i horitzontal possible.

Quan revises el refrigerant i l’oli aprofita per a revisar també el líquid de frens i el de la direcció assistida, que també són molt importants. En tots els casos, si veus que els nivells disminueixen constantment el millor és acudir al teu taller de confiança al més prompte possible i localitzar l’origen de la pèrdua per a prevenir avaries i accidents. I no oblides el líquid eixugaparabrises, sempre s’esgota en el moment més inoportú…

Finalment, una altra part fonamental del cotxe que has de tenir en compte en el manteniment bàsic són les llums. Fonamentals tant per a veure bé com per a ser vist, els fars han d’anar nets i ben reglats per a evitar enlluernaments; i la resta de llums, incloses les de la matrícula, han de funcionar correctament i sempre has de portar un joc de recanvi en el cotxe. I ull amb els eixugaparabrises!, amb l’ús i els canvis de temperatura perden efectivitat i en cas de pluja es perd visibilitat.

Auvi, Stat. Coop. V.