Com funciona l’aire condicionat de nostre cotxe

Com funciona l’aire condicionat de nostre cotxe

Segons ens anem acostant a l’estiu, comencem a veure fullets publicitaris en els parabrises dels nostres cotxes amb el lema: recarrega d’aire condicionat per només XX€. Anem a veure perquè és necessari fer aquesta “recarrega” i que possibilitats hi ha que ens enganyen en aquest procés.

El sistema de refrigeració d’un cotxe funciona amb un circuit de compressió carregat de fàbrica amb gas refrigerant (normalment R-134a). Una dada important és que aquest fluid funciona en circuit tancat, açò vol dir que no es consumeix ni ix del sistema en cap moment.

Quan ens parlen de gasos, és normal que ens vengen al capdavant els gasos combustibles (gas natural, butà, etc…) on si existeix un consum i és necessari reposar-los. No és així en el cas dels gasos refrigerants, si falta gas en una instal·lació d’aire condicionat és senzillament perquè existeix una fuga.

Si l’aire condicionat del nostre cotxe proporciona menys refrigeració que habitualment existeixen diverses possibilitats:

Filtre de l’habitacle brut o tapat: la solució seria canviar o netejar el filtre, operació senzilla.

Problemes elèctrics: relé tèrmic del ventilador, fusibles, etc. Caldria investigar una poc més.

Circuit frigorífic amb falta de gas: tenim un fugida de gas sí o sí.

Si ens trobem en aquest últim cas, haurem de pensar en la magnitud de la fuga, si hem anat perdent potència frigorífica a poc a poc la fugida serà més xicoteta, si ha deixat de refredar de sobte la fuga serà major, però sempre existirà una fuga.

Pot ser que en alguns tallers solucionen una fuga xicoteta carregant més gas, però açò és “pa per a hui i fam per a demà”, la fuga està ací i tornarem al mateix problema tard o prompte.

La solució lògica seria la cerca del punt per on perdem gas i la seua posterior reparació.

Actualment existeixen detectors de fugues amb sensibilitats de 3 grams per any i fins i tot millors, amb els quals és possible detectar fins a la fugida més xicoteta sense problemes.

Conclusió

Si hem de recarregar el gas de l’aire condicionat del nostre cotxe és que existeix una fuga en el circuit, per molt refrigerant que carreguem es va a tornar a escapar tard o d’hora, així que és convenient que un taller seriós cerque la fuga per a solucionar definitivament el nostre problema.

Auvi, Stat. Coop. V.

.