Archivos de autor dfh4sw4

Horari

Continuem amb l’horari d’estiu en AUVI, recordeu que estem de 8.30 a 13.30 h i de 16.00 a 19.00 h, i que podeu agarrar cita prèvia a telèfon 658 847 163.

Ací en la nostra pàgina web pots consultar totes les nostres ofertes. www.auvicastello.com

La importància dels pneumàtics

La importància dels pneumàtics en les prestacions i seguretat del vehicle

El confort de marxa, la seguretat i l’eficiència depenen en gran manera de la qualitat dels pneumàtics.

És més segur un vehicle antic amb pneumàtics bons que un de modern amb múltiples sistemes de seguretat activa equipat amb pneumàtics roïns.

Els pneumàtics són els grans oblidats en el món de l’automoció i amb freqüència el seu paper està infravalorat. Des del punt de vista de la seguretat són vitals, ja que aporten l’únic punt de contacte entre el vehicle i la superfície per la qual aquest circula. No obstant açò, la majoria de conductors dóna més valor a les prestacions del vehicle i els seus diferents sistemes de seguretat que als propis pneumàtics.

Els pneumàtics no solament aporten seguretat, estan presents en tots els apartats del comportament dinàmic del vehicle i poden millorar o empitjorar aquest en funció de la seua qualitat i prestacions. De fet, gran part de les millores i avanços en les prestacions dels cotxes actuals respecte als de fa dues dècades es deuen precisament a l’evolució que han patit els pneumàtics en aquest temps.

Existeixen tres factors principals que influeixen en el comportament d’un vehicle en carretera, el primer és el propi vehicle i les seues característiques i prestacions pròpies, el segon la superfície de la carretera (tipus d’asfalt i qualitat) i finalment els pneumàtics.

Confort de marxa

Quan s’avalua el confort de marxa d’un cotxe hem de tenir en compte dos apartats, d’una banda, la part mecànica i per un altre el soroll mecànic i aerodinàmic que arriba a l’interior de l’habitacle. En l’apartat mecànic el tipus i qualitat d’asfalt té un pes del 50% en la puntuació final, el propi vehicle un 15% i els pneumàtics són responsables del 35% restant. Quan analitzem el soroll veiem que aquests tres factors es reparteixen el pes quasi a parts iguals.

Seguretat

En l’anàlisi de l’apartat de seguretat el resultat respecte a precisió d’adreça delata que els pneumàtics juguen un paper molt important, quasi la meitat de la responsabilitat recau sobre ells. En el cas de l’estabilitat aquesta dada es redueix al 25%, igual que en el cas d’aigualaning, on l’asfalt augmenta el seu pes per sobre del 50%. Respecte a la tracció sobre ferma banyat el vehicle en si perd molta importància en favor dels pneumàtics que són responsables del 50% de les prestacions, més fins i tot que el tipus d’asfalt.

Eficiència

El quilometratge és un dels punts més valorats dels pneumàtics juntament amb la seguretat i els fabricants investiguen constantment com millorar la durada dels pneumàtics augmentant alhora que la resta de prestacions. En aquest apartat el propi pneumàtic és el que més influeix en funció de la seua composició principalment, convertint-se en responsable de més del 50% del resultat final, sobre tot pel tipus de ferm i del vehicle. A l’hora d’avaluar la responsabilitat en el consum de combustible els pneumàtics també aporten aproximadament un 15% del resultat final en funció de la seua resistència a la rodadura i aerodinàmica.

Com millorar la seguretat

En comparar pneumàtics bons amb pneumàtics roïns destaca la major seguretat dels primers. Tant és així, que resulta més segur conduir un cotxe antic sense sistemes de seguretat activa equipat amb pneumàtics bons, que un de modern amb tota la tecnologia actual i pneumàtics roïns. Les dades sobre frenada en mullat són clars, els pneumàtics bons milloren els resultats mes d’un 20%.

Auvi, Stat. Coop. V.

Com funciona l’aire condicionat de nostre cotxe

Segons ens anem acostant a l’estiu, comencem a veure fullets publicitaris en els parabrises dels nostres cotxes amb el lema: recarrega d’aire condicionat per només XX€. Anem a veure perquè és necessari fer aquesta “recarrega” i que possibilitats hi ha que ens enganyen en aquest procés.

El sistema de refrigeració d’un cotxe funciona amb un circuit de compressió carregat de fàbrica amb gas refrigerant (normalment R-134a). Una dada important és que aquest fluid funciona en circuit tancat, açò vol dir que no es consumeix ni ix del sistema en cap moment.

Quan ens parlen de gasos, és normal que ens vengen al capdavant els gasos combustibles (gas natural, butà, etc…) on si existeix un consum i és necessari reposar-los. No és així en el cas dels gasos refrigerants, si falta gas en una instal·lació d’aire condicionat és senzillament perquè existeix una fuga.

Si l’aire condicionat del nostre cotxe proporciona menys refrigeració que habitualment existeixen diverses possibilitats:

Filtre de l’habitacle brut o tapat: la solució seria canviar o netejar el filtre, operació senzilla.

Problemes elèctrics: relé tèrmic del ventilador, fusibles, etc. Caldria investigar una poc més.

Circuit frigorífic amb falta de gas: tenim un fugida de gas sí o sí.

Si ens trobem en aquest últim cas, haurem de pensar en la magnitud de la fuga, si hem anat perdent potència frigorífica a poc a poc la fugida serà més xicoteta, si ha deixat de refredar de sobte la fuga serà major, però sempre existirà una fuga.

Pot ser que en alguns tallers solucionen una fuga xicoteta carregant més gas, però açò és “pa per a hui i fam per a demà”, la fuga està ací i tornarem al mateix problema tard o prompte.

La solució lògica seria la cerca del punt per on perdem gas i la seua posterior reparació.

Actualment existeixen detectors de fugues amb sensibilitats de 3 grams per any i fins i tot millors, amb els quals és possible detectar fins a la fugida més xicoteta sense problemes.

Conclusió

Si hem de recarregar el gas de l’aire condicionat del nostre cotxe és que existeix una fuga en el circuit, per molt refrigerant que carreguem es va a tornar a escapar tard o d’hora, així que és convenient que un taller seriós cerque la fuga per a solucionar definitivament el nostre problema.

Auvi, Stat. Coop. V.

.

Manteniment bàsic del cotxe: com i quan fer-ho

El manteniment del cotxe té molt a veure amb la Seguretat!!!
Portar el cotxe en bon estat prevé averies i fa que tant conductor com a ocupants viatgen més segurs.

Les revisions i el manteniment del cotxe no solament cal fer-los quan indique el fabricant del teu cotxe o quan vages a fer un viatge més llarg del normal. Una bona pràctica és fer un correcte manteniment del cotxe, almenys, en cada canvi d’estació, ja que hi ha elements bàsics del vehicle que poden veure’s afectats per les variacions de temperatura al llarg de l’any i poden comprometre la teua seguretat i la dels altres usuaris de les vies.

Per a tenir el cotxe sempre a punt no fa mancada ser un expert mecànic, tu mateix pots verificar certs elements fonamentals per a fer un correcte manteniment preventiu: els pneumàtics, els líquids i les llums.

Quant als pneumàtics, tingues en compte que són l’única part del cotxe que està en contacte amb la carretera, per la qual cosa el seu bon estat és fonamental per a la seguretat de conductor i ocupants. Sempre han de portar la pressió indicada pel fabricant i tenir el dibuix en perfectes condicions, si la profunditat del mateix és inferior a 1,6 mm és el moment de canviar-los. A més, no han de presentar talls, esquerdes o deformacions.

Respecte als líquids principals del motor (oli i refrigerant), el fonamental és revisar els nivells.  L’ideal és que el nivell de l’oli es revise cada 2.000 o 3.000 quilòmetres, i que cada vegada que ho faces, aprofites per a revisar el nivell del refrigerant. Tots dos són fonamentals per al bon funcionament del motor i, per tant, del cotxe. Has de mirar que el nivell es mantinga entre les línies del mínim i del màxim (mai sobrepasses el màxim si has d’emplenar). I molt important, la revisió de nivells ha de fer-se amb el motor fred i en una superfície el més plana i horitzontal possible.

Quan revises el refrigerant i l’oli aprofita per a revisar també el líquid de frens i el de la direcció assistida, que també són molt importants. En tots els casos, si veus que els nivells disminueixen constantment el millor és acudir al teu taller de confiança al més prompte possible i localitzar l’origen de la pèrdua per a prevenir avaries i accidents. I no oblides el líquid eixugaparabrises, sempre s’esgota en el moment més inoportú…

Finalment, una altra part fonamental del cotxe que has de tenir en compte en el manteniment bàsic són les llums. Fonamentals tant per a veure bé com per a ser vist, els fars han d’anar nets i ben reglats per a evitar enlluernaments; i la resta de llums, incloses les de la matrícula, han de funcionar correctament i sempre has de portar un joc de recanvi en el cotxe. I ull amb els eixugaparabrises!, amb l’ús i els canvis de temperatura perden efectivitat i en cas de pluja es perd visibilitat.

Auvi, Stat. Coop. V.

Tot el que deus saber de la ITV!

Cada quant he de passar la ITV?

Hi ha tres factors del vehicle que influeixen en la periodicitat amb la qual passar la inspecció:

Edat del vehicle
Tipus de vehicle
Característiques del vehicle

En el cas dels cotxes o turismes, aquests estan exempts de passar-la fins als 4 anys del cotxe, a partir dels 4 anys, s’ha de passar cada 2 anys, i quan el vehicle té més de 10, ha de fer-se una inspecció cada any.

En el cas de les motocicletes, també estan exemptes de passar la ITV fins als 4 anys, i a partir dels 4 anys, s’ha de passar de forma biennal.

La resta de vehicles tenen una periodicitat estipulada i que pots consultar Real Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, per el que es regula la inspecció técnica de vehicles

Quines conseqüències no tindre passada la Inspecció Tècnica?

En el cas que fora detingut per les autoritats mentre condueix el vehicle, s’exposaria a una sanció econòmica i la retirada del permís de circulació del vehicle, podent-ho usar tan sol per a dirigir-se a una estació d’ITV i passar la revisió.

A més els usuaris han de tenir en compte que en els últims mesos el govern ha desenvolupat un nou sistema de control, es tracta de la modificació dels radars de velocitat per a detectar si el vehicle compta amb la inspecció en regla o no. Aquesta mesura introduïda des de començaments de 2014 fa que no solament les autoritats físiques com la policia o la guàrdia civil puguen multar si no també aquests radars.

ITV com passar-la

Tots els vehicles han de passar la ITV per a assegurar que estan en bones condicions, tant des del punt de vista ambiental, com per a la seguretat vial. Preparar un cotxe per a passar la ITV és important per a obtenir un resultat favorable i evitar costos extres de reparació. Una vegada que el vehicle ha completat la prova, rebrà un informe d’ITV amb els resultats.

Si el seu vehicle aconsegueix passar la ITV sense defectes, l’informe d’inspecció reflectirà aquest resultat. Aquest és el resultat d’ITV més desitjat, ja que el propietari del vehicle, no ha de preocupar-se per res més i podrà circular fins que torne a caducar la inspecció.

Si el seu informe d’ITV declara que el seu vehicle té defectes lleus, se li permetrà corregir els problemes sense la necessitat de tornar a passar la ITV novament. Igual que en el resultat de la ITV favorable sense defectes, el vehicle podrà circular fins que la inspecció torne a caducar.

El resultat és anotat en la targeta ITV, indicant la data d’inspecció i la vigència de la mateixa. Així mateix se’ls proporciona un distintiu que deu col·locar-se en un lloc visible en el vehicle.

Si el seu informe d’ITV indica que el seu vehicle té defectes greus, necessitarà reparar el vehicle. En aquest cas s’haurà de passar la ITV novament en un termini de màxim de 2 mesos. No hauria d’utilitzar el vehicle fins que els problemes hagen sigut abordats. Si el vehicle no se sotmet a la nova ITV, s’emetrà una prohibició de conducció per part de la Prefectura de Tràfic proposant la baixa del vehicle.

La situació més greu és quan l’informe de la ITV declara la prohibició de conduir. Açò significa que el seu vehicle haurà de ser transportat directament a un taller per a la seua reparació a través d’una grua. Una vegada que el vehicle haja sigut reparat, se li permetrà conduir a través de la ruta més curta fins a l’estació d’inspecció.

Si vostè desitja comprovar si un vehicle en particular ha passat la ITV i els seus corresponents resultats, ja siga favorable, desfavorable o negatiu, pot consultar aquesta informació sol·licitant un informe a la Prefectura Provincial de Tràfic. L’informe li detallarà l’historial d’inspeccions tècniques d’un vehicle. Aquestes dades li donaran un idea sobre l’estat d’un vehicle sobretot si vostè esta a punt de comprar un cotxe de segona mà. Comprovar el vehicle del seu interès i conèixer el seu historial d’inspeccions tècniques és una mesura molt interessant a l’hora d’adquirir un vehicle de segona ma.

Auvi, Stat. Coop. V.